Svorky pro rozvodny VN a VVN

Svorky pro svorníky

Svorky pro svorníky jsou určené na rozebíratelné, nebo pevné proudové spojení vodiče se svorníkem přístroje.

Kapitola obsahuje svorky pro všechny druhy vodičů, včetně pružného propojení trubkových vodičů.

Svorky jsou vyrobeny ze stejných nebo podobných materiálů s vyhovujícími fyzikálními vlastnostmi s ohledem na přenos proudu a na vzájemné elektrochemické působení vodiče a svorky.

Poměrný přechodový odpor svorky musí být menší, nebo stejný jako odpor shodné délky vodiče, na který je svorka určena. Odolnost svorek proti zkratovým proudům musí být taková, aby byly schopné provozu i po zatížení krátkodobým zkratovým proudem na dobu 1 sekundy.

Online katalog

Svorky pro příruby

Svorky pro příruby jsou určeny na pevné, nebo pružné propojení vodiče na přírubu přístroje, na podepření vodiče, případně na spojení vodiče na podpěrných izolátorech.

Kapitola obsahuje svorky pro laněné a trubkové vodiče. Svorky uvedené v této kapitole musí vyhovovat stejným podmínkám jako svorky pro svorníky, co se týká použitých materiálů, přechodového odporu, oteplení a zkratové odolnosti.

Online katalog

Svorky pro praporce

Svorky pro praporce jsou určené na pevné, nebo pružné proudové připojení vodiče na praporec přístroje.

Kapitola obsahuje svorky pro laněné a trubkové vodiče. Svorky uvedené v této kapitole musí vyhovovat stejným podmínkám jako svorky pro svorníky, co se týká použitých materiálů, přechodového odporu, oteplení a zkratové odolnosti.

Online katalog

Svorky pro odbočování

Svorky pro odbočování jsou určeny na rozebíratelné proudové spojení hlavního a odbočného vodiče.

Kapitola obsahuje svorky pro jednoduché laněné a trubkové vodiče a pro svazkové laněné vodiče. Svorky uvedené v této kapitole musí vyhovovat stejným podmínkám jako svorky pro svorníky, co se týká použitých materiálů, přechodového odporu, oteplení a zkratové odolnosti.

Online katalog

Svorky pro zkratovací soupravy - rozpěrky

Svorky pro zkratovací soupravy jsou určeny na uzemňování jednoduchých laněných nebo trubkových vodičů a svazkových laněných vodičů pomocí zkratovacích souprav na uzemňovací svorníky.

Odolnost svorek proti zkratovým proudům musí být taková, aby byly schopné provozu i po zatížení krátkodobým zkratovým proudem po dobu 1 sekundy.

Rozpěrky jsou určeny pro svazkové laněné vodiče, u kterých zaručují zachování dané vzdálenosti mezi vodiči.

Online katalog

Upevňovací součásti pro vnitřní a venkovní rozvody

Do upevňovacích součástí patří držáky pro holé ploché a profilové vodiče na ležato, nebo na stojato montované na staniční podpěrky ve vnitřních rozvodech do 35 kV. Vzhledem na použitý materiál držáků je lze použít i ve venkovním prostředí.

Držáky musí být dimenzovány na mechanické zatížení v ohybu, které je způsobené dynamickým účinkem zkratovacího proudu.

Do upevňovacích součástí jsou zahrnuty i kabelové příchytky, které jsou určené na upevňování kabelů nebo kabelových svazků v rozvodnách nn a vn.

Online katalog

Pomocný a doplňkový sortiment

V této kapitole jsou zahrnuty výrobky, které se používají v rozvodnách, ale nepatří do základního sortimentu svorek pro rozvodny.

Jsou to různé přechodové části, svorky pro vf tlumivky , uzávěry Al trubek, podpěrné části a další výrobky.

Online katalog