Trolejová výzbroj jeřábů

Katalog trolejová výzbroj jeřábů přímo navazuje na katalog Armatury trakčních vedení a má sloužit jako pomůcka pro výběr potřebných armatur trolejové výzbroje jeřábů. Vybrat vhodné zběrače a armatury je třeba podle způsobu uložení a druhu trolejových vodičů.

Katalog trolejová výzbroj jeřábů obsahuje standardizovaný materiál závěsný, upevňovací, spojovací, a k tomu příslušející sběrače. Katalog je rozdělený na jednotlivé skupiny, které obsahují:

Všeobecná část - použití jeřábových armatur, vodiče pro jeřábové dráhy, izolátory pro jeřábové armatury
Podpěry vedení - podpěry pro dráty, úhelníky, profily a kolejnice
Svorky a spojky - svorky pro dráty, spojky pro úhelníky
Napínače - napínače trolejových vedení
Sběrače - odpružené bodové a kladkové, neodpružené bodové a kladkové
Polosestavy - základní stavební části armatur TVŽ

Na základě požadavku může výrobce po dohodě dodat armatury a sběrače pro zvláštní účely nebo jiného zhotovení.

Pro více detailů si prohlédněte katalog.

Katalog ke stažení